Croeso

Dilynwch y dolenni er mwyn cyrraedd y tudalennau adolygu.

work

Cyfnod Allweddol 4

Adnoddau ar gyfer TGAU TGCh gan CBAC.

  • Uned 1: Arholiad allanol
  • Uned 2: Aseiniad dan reolaeth
  • Uned 3: Arholiad allanol
  • Uned 4: Aseiniad dan reolaeth

CA4

work

Cyfnod Allweddol 5

Adnoddau ar gyfer Uwch Atodol / Safon Uwch TGCh gan CBAC.

  • IT1: Arholiad allanol
  • IT2: Gwaith cwrs
  • IT3: Arholiad allanol
  • IT4: Gwaith cwrs

CA5

Podlediad edolygu.com

Tanysgrifiwch i'r podlediad er mwyn gwrando ar nodiadau adolygu cryno ar eich dyfais.