1: Adolygu

Dilynwch y dolenni uchod er mwyn adolygu pob pwnc.

2: Profi

Defnyddiwch y profion arlein er mwyn cyfarwyddo â fformat y cwestiynau arholiad.

3: Ymarfer

Atebwch y llyfrynnau cwestiynau cyn-bapurau a defnyddiwch y cynlluniau marcio er mwyn gwirio'ch dealltwriaeth.

Podlediad edolygu.com

Tanysgrifiwch i'r podlediad er mwyn gwrando ar nodiadau adolygu cryno ar eich dyfais.